2.59 

დიამეტრიკედლის სისქე
902,2

 

 

 

კატეგორია: