1.75 

დიამეტრიკედლის სისქე
752,0

 

 

 

კატეგორია: