1.61 

დიამეტრიკედლის სისქე
632,0

 

 

 

კატეგორია: