3.80 

დიამეტრიკედლის სისქე
1102,7

 

 

 

 

 

 

კატეგორია: