3.94 

დიამეტრი (მმ)კედლის სისქე (მმ)
903,5

 

 

 

 

 

 

კატეგორია: