2.70 

დიამეტრი (მმ)კედლის სისქე (მმ)
752,5

 

 

 

 

 

 

კატეგორია: