2.77 

დიამეტრი (მმ)კედლის სისქე (მმ)
633.6

 

 

 

 

 

 

კატეგორია: