5.70 

დიამეტრი (მმ)კედლის სისქე (მმ)
905.1

 

 

 

 

 

 

კატეგორია: