1.78 

დიამეტრი (მმ)კედლის სისქე (მმ)
502,9

 

 

 

 

 

 

კატეგორია: