1.05 

დიამეტრი (მმ)კედლის სისქე (მმ)
402,3

 

 

 

 

 

 

კატეგორია: