0.79 

დიამეტრი (მმ)კედლის სისქე (მმ)
322,0

 

 

 

 

 

 

კატეგორია: