0.55 

დიამეტრი (მმ)კედლის სისქე (მმ)
252,0

 

 

 

 

 

 

კატეგორია: