8.38 

დიამეტრი (მმ)კედლის სისქე (მმ)
1106.3

 

 

 

 

 

 

კატეგორია: