0.47 

დიამეტრი (მმ)კედლის სისქე (მმ)
202.0

 

 

 

 

 

 

კატეგორია: