8.64 

დიამეტრი (მმ)კედლის სისქე (მმ)
908.2

 

 

 

 

 

 

კატეგორია: