5.97 

დიამეტრი (მმ)კედლის სისქე (მმ)
756.8

 

 

 

 

 

 

კატეგორია: