4.25 

დიამეტრი (მმ)კედლის სისქე (მმ)
635,8

 

 

 

 

 

 

კატეგორია: