1.58 

დიამეტრი (მმ)კედლის სისქე (მმ)
403.7

 

 

 

 

 

 

კატეგორია: