1.16 

დიამეტრი (მმ)კედლის სისქე (მმ)
323.2

 

 

 

 

 

 

კატეგორია: