0.68 

დიამეტრი (მმ)კედლის სისქე (მმ)
252.3

 

 

 

 

 

 

კატეგორია: