1.15 

დიამეტრიკედლის სისქე
502,0

 

 

 

 

 

 

კატეგორია: